Møre og Romsdal legeforening om ny finansiering:

St. Olav går med dundrende overskudd

Selv uten regiontilskudd går St. Olav med overskudd, ifølge Møre og Romsdal legeforening.

Går ut mot høringsbrevet: Legene hevder at høringsbrevet de har fått fra Helse Midt har en uheldig slagside, preget av det legeforeningen kaller forutbestemte holdninger.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Regnskapene for St. Olavs hospital viser at overskuddet (årsresultatet) i perioden 2015–2019 var til sammen nær 1,5 milliarder kroner.