Kommunalsjefen svarer på kritikk om budsjettkutt i skolen:

– Opplæringsområdet og skolene må ta sin del av innsparingene

Både lærere og rektor på Ålesunds største barneskole frykter hva budsjettkutt vil gjøre med driften av skolen. Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal mener alle må være med på å dra lasset.

Ålesund kommune: Bjørn Ivar Rødal, kommunalsjef for opplæring i Ålesund kommune.  Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Nyheter