Dobla farta på Kvivsvegen

161 km/t i 80-sona gav 21 dagar fengsel

Dobla fartsgrensa: Mannen i 20-åra må sone 21 dagar fengsel etter råkøyring på E39 Kvivsvegen. Illustrasjon  Foto: Bengt Flaten, Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen) Ein ung mann frå ytre Nordfjord må sone 21 dagar i fengsel etter å ha dobla fartsgrensa på Kvivsvegen.