Ulstein:

Liste med dramatiske innsparingar

Nedlegging av to skular er blant forslaga når Ulstein kommune må spare pengar.

Må kutte: Ulstein formannskap diskuterte tysdag ettermiddag budsjett for dei komande åra. Representantar for dei tillitsvalde var også til stades på møtet.  

Nyheter

(Vikebladet Vestposten:) Kommuneadministrasjonen har laga ei liste over innsparingar i Ulstein kommune. Denne er førebels ikkje vedteke, men syner ei konkretisering over innsparingar som kan gjerast.