Ap: Kandidat til fylkestingets mest useriøse forslag

Høyre vil halvere ferjeprisen fra 2022

Høyre foreslår at ferjeprisene blir halvert fra 2022. Det vil koste fylket 230 millioner kroner.
Nyheter

I forslaget ber Høyre om at fylkesadministrasjonen utreder hva dette vil bety for fylket sin økonomi dersom en halverer prisen på ferjebillettene fra 2022.