Stortingets spørretime

Ingen løfter om laksekonsesjon til Atlanterhavsparken

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen kom ikke med noen signal om Atlanterhavsparken i Ålesund kan få en visningskonsesjon da saken var oppe i den muntlige spørretimen på Stortinget.

UVISST: Fiskeriministeren ville i Stortingets spørretime ikke avklare når Atlanterhavsparkens søknad om visningskonsesjon blir ferdigbehandlet.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Atlanterhavsparken har søkt om en såkalt visningskonsesjon i samarbeid med Hofseth Aqua, ledet av Roger Hofseth. Dette er en gratis konsesjon som gis av staten der en kan bygge et oppdrettsanlegg som skal være åpent for publikum slik at en kan vise fram hvordan oppdrettsnæringen driver sin virksomhet.