Planen om hybelhusa i fare:

– Det var bare litt iskaldt avfeid av kommunen

Sportsklubben Rollon har store planer om å etablere to hybelhus i tilknytning til arenaen de planlegger. Nå møter de motstand hos kommunen.

Visjonen: Dette er visjonen til Sportsklubben Rollon om den nye arenaen. Sett fra denne vinkelen er hybelhusa tiltenkt i området til høyre for dagens klubbhus, men planene om hybelhusa møter motstand fra Ålesund kommune.  Foto: Sportsklubben Rollon

Nyheter

Tidlig i desember ønsket Rollon et møte med Ålesund kommune for å diskutere etableringen av to hybelhus, som ifølge planene skal ha tilknytning til dagens klubbhus.