Fersk statistikk:

Fortsatt høye selvmordstall - men i Møre og Romsdal har det vært en nedgang

Torsdag kom tallene fra Folkehelseinstituttet over dødsfall i Norge i 2019. Disse viser at selvmordstallene fortsatt er høye.

  Foto: Illustrasjon av Turi Hoem.

Nyheter

Året 2018 var det året det er registrert flest selvmord i Norge. Da var det 674 personer som tok sitt eget liv. Torsdag kom de ferske tallene fra Folkehelseinstituttet og det såkalte Dødsårsaksregisteret. Her kommer det fram at det var en marginal nedgang i antall selvmord i 2019. I 2019 valgte 650 mennesker å avslutte sitt eget liv i Norge.