Fall i pengegaver til menighetene:

Kirkebesøket og kollekten stuper

Det er ikke bare menighetenes eget arbeid som lider. Også mange ideelle organisasjoner mister viktige inntekter som følge av kraftig fall i kirkebesøket.

Julegudstjeneste: I år holder menigheten i ytre bydel i Ålesund kun tradisjonell gudstjeneste i Volsdalen kirke på julaften, med maks 50 deltakere. Her fra et tidligere år, lenge før koronaen.   Foto: André Pedersen

– Selv om det er små beløp, så er dette viktige penger både for menigheten og organisasjonene vi støtter

Henriette Bryn
Nyheter

Under gudstjenester samles det inn penger som gave til ulike formål, det kalles kollekt eller takkoffer.