Klokkehaug dømt til fengsel på vilkår

Sunnmøre tingrett har dømt Harald Klokkehaug til ei vilkårsbunden fengselsstraff på 21 dagar. Han må også betale erstatning på 92.650 kroner.

Samrøystes: Dommar Oda Kruse (bildet) og dei to meddommarane kom fram til ein samrøystes dom.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Oppdatering: Forsvarsdvokat Torgeir H. Langva opplyser at Klokkehaug har tatt betenkningstid på dommen. Tida han har til rådigheit er 14 dagar frå dommen vart forkynt (22. desember klokka 15).