Lagmannsretten endra straffa:

Dømd for brann som lett kunne ført til tap av menneskeliv

Det var tilfeldig at liv ikkje gjekk tapt i ein brann i Sula i 2019, meiner Frostating lagmannsrett. Ein mann i 30-åra er dømd etter mordbrannparagrafen.

Anka: Mannen anka dommen frå Sunnmøre tingrett til Frostating lagmannsrett og fekk endra straff.  Foto: Stig Vågnes (illustrasjonsfoto)

Nyheter

Mannen i 30-åra blei i sommar funnen skuldig i å ha tent på eit hus på Sula i mars 2019. Sunnmøre tingrett dømde han etter den såkalla mordbrannparagrafen, straffelova paragraf 355.