Kjem med krass kritikk av regjeringa

Samanliknar med reglane i Joker Nord.

Cato Innerdal og Olav Mestad er kommuneoverlege i hhv Molde og Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kommuneoverlegane i Ålesund og Molde kjem med kritikk mot regjeringa si korona-handtering. Til saman 59 kommunelegar har signert.