Tariffoppgjøret 2020 mellom NSF og KS:

– De jobber stort sett på minstelønn her i området

Siden tirsdag klokka 10 har Norsk sykepleierforbund (NSF) og kommunens arbeidsgiverorganisasjon (KS) hatt lønnsmekling. Om de ikke blir enige innen midnatt, vil i overkant av 100 sjukepleiere i landet bli tatt ut i streik fra og med torsdag.

Streikeklare: Fylkeslederen i Norsk sykepleierforbund, Trine Sevaldsen (til høyre), sier til Sunnmørsposten at de ikke ønsker streik, men er klare for det torsdag morgen dersom forbundet og KS ikke kommer til enighet i tariffoppgjøret. Her sammen med hovedtillitsvalgt Anne Cathrin Nyhammer (i midten) og fylkesnestleder Gjermund Øysteinsson Moe.  Foto: Lene Flataker

Nyheter

28 av de 100 sjukepleierne jobber i Ålesund, og er kommunen med flest streikeuttak i første omgang.