Slik var kinoåret 2020 på Sunnmøre:

Nedgang i talet på besøkande, men oppsving for norske filmar

Trass ein fin start på 2020 med ein oppgang i kinobesøk i januar og februar, vart 2020 som heilskap ein skikkeleg nedtur for kinoane. Den gledelege nyhenda er at fem filmar på topp ti-lista er norske.

Oppsving: Sjølv om dei norske kinoane opplevde ein nedgang i talet på besøkande i 2020, fortel administrerande direktør Guttorm Petterson i Film & Kino at norske filmar har fått seg ein oppsving.  Foto: Stig Vågnes (arkivfoto)

Nyheter

– Torsdag 12. mars klokka 18 vart alle kinoar stengt ned. Etter ei forsiktig opning 7. mai med moglegheit til å nytte inntil 50 seter, og ei auke til 200 frå 15. juni, har det gått opp og ned. Mest ned, dessverre. Året som heilskap hadde ein nedgang på 57,1 prosent. Nokon kinoar mindre, nokon meir.