Kvinne krev erstatning frå Giske kommune:

Varsla om episode i barnehage - meiner kommunen tok hemn

Ho reagerte på ein episode i barnehagen og melde frå. Kvinna meiner kommunen hemna seg og går no til retten.

To partar: Ei kvinne i 30-åra krev erstatning frå Giske kommune. Ole Andre Oftebro er advokat, medan Marianne Stokkereit Aasen er kommunedirektør i Giske.  Foto: Privat/Ståle Wattø

Nyheter

Kvinna i slutten av 30-åra var midlertidig tilsett i ein kommunal barnehage i Giske.