Skarp naboprotest mot planlagt torskeoppdrettsanlegg

Folket på Bjørneset protesterer kraftig mot Sunnmøre Torsk sine planar om å plassere eit torskeoppdrettsanlegg i fjorden like ved grenda.
Nyheter

Kartet kan justerast.