Slik blir vaksineringen videre

Fredag ble de siste dosene i denne forsendingen av koronavaksiner satt i Ålesund.

Kommuneoverlege Olav Mestad forteller hvordan vaksineringen blir videre.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I en pressemelding opplyser Ålesund kommune at de nå er godt i gang med å vaksinere sjukehjemsbeboere. Det står at de har fått vaksinert noen flere enn de hadde regnet med i første runde.

Kommunen fikk 205 doser i første forsendelse, som nå skal være satt. Neste uke kommer 145 nye doser.

– Da kommer vi til å fortsette med vaksinering av beboere på sjukehjemmene. I tillegg vil kommunen gi vaksine til noen få utvalgte helsepersonell i kritiske funksjoner, sier Olav Mestad, kommuneoverlege i Ålesund, i pressemeldingen.

Det er sjukehjemmene i Ålesund sentrum som har fått de første vaksinene. Dette er fordi det er der smittepresset er størst. Senere vil vaksinene fordeles basert på folketall.

Inntil 20 prosent av dosene kan brukes til helsepersonell, ifølge anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Kommunen skriver at de vil følge rekkefølgen som er anbefalt fra FHI.

Timeavtale

Når alle sjukehjemsbeboerne er vaksinert er det den eldste befolkningen sin tur.

– De som skal vaksineres videre blir plukka ut fra listene til fastlegene, basert på alder. Hver enkelt pasient får da tilbud om timeavtale for vaksinasjon av sin fastlege eller fastlegekontor, sier Mestad.

Fastlegekontorene får et visst antall doser til disposisjon, og det er altså kun personer med avtale som kan få dem. Disse vil også få beskjed når de skal ha dose nummer to. For Pfizer og BioNtech-vaksinen er det tre uker, og for Moderna-vaksinen er det fire uker, mellom dosene.

Vaksinestasjoner

Når man er ferdig å vaksinere de prioriterte gruppene, tar man fatt på resten av befolkningen. Da vil Ålesund kommune legge opp til digital påmelding, eller påmelding på telefon.

Innbyggerne vil deretter få en time for vaksinasjon hos etablerte vaksinestasjoner, eller hos fastlegen eller lokale helsesenter, står det i pressemeldingen.