Mangler reservevann til innbyggere:

Fem år på etterskudd - trues med tvangsmulkt

Fristen for ferdigstillelse av ny reservevannforsyning for innbyggerne i Ålesund, Sula og Giske er allerede forlenget tre ganger, og kan bli minst fem år forsinket. Nå sier Mattilsynet at nye fristbrudd kan føre til dagbøter.

Leder prosjektet: Elin Nerem, sivilingeniør i Ålesund kommune. Hun er prosjektleder både for ny reservevannforsyning for Ålesund, som også leverer til Sula og Giske og nytt felles kloakkrenseanlegg for Ålesund og Sula.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Mattilsynet hadde før jul møte med Ålesund kommune i forbindelse med krav til reservevannforsyning for innbyggerne. Ved forurensning av drikkevannskilden Brusdalsvatnet, eller defekt ved det interkommunale renseanlegget i Vasstranda, fins det i dag ingen alternativ rensing.