Krever ny utredning av kloakkrenseanlegget på Kvasneset:

Krav signert av 1.500 ålesundere

Vel 1.500 innbyggere i Ålesund krever at det skal utredes et alternativ til Kvasneset for plassering av kloakkrenseanlegg. Kommunen har et halvt år på seg til å behandle kravet.

Folkekrav: Rett før jul markerte innbyggerne i indre bydel at de ikke ønsker et kloakkrenseanlegg rett over fjorden, på Kvasneset i Sula.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Innbyggerforslaget fra aksjonskomiteen «Kloakken vekk fra fjord og folk» ble levert til Ålesund kommune den 7. desember i fjor. Kommuneloven sier at et slikt innbyggerforslag skal behandles av kommunestyret innen seks måneder, og helst så raskt som mulig. Men den samme loven sier også at denne tidsfristen ikke gjelder hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak. Og i mai/juni blir også forprosjektet for kloakkrenseanlegg klart for politisk behandling, og da skal kommunestyret ta stilling til om man skal gå videre med Kvasnes-planene. Spørsmålet er dermed om hva som bør behandles først og sist.