Mener Ålesund kommune har brutt loven:

Pengene som var satt av for å bekjempe barnefattigdom ble aldri betalt ut

Ålesund kommunestyre bestemte at barnetrygd ikke skulle være en del av inntektsgrunnlaget når det blir regnet ut sosialstønad. De 3,5 millionene som var satt av til formålet nådde aldri barnefamiliene.

Politiker: Malena Strømmen Malakzadeh (Rødt) reagerer på at politikerne ikke ble orientert om at vedtaket deres ikke ble gjennomført.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I 2019 bestemte Ålesund kommunestyre at barnetrygd skal holdes utenfor når det regnes ut sosialstønad. I praksis betyr det at barnefamilier med lav inntekt får mer å rutte med. Tiltaket var ment å forebygge barnefattigdom og ville hjelpe rundt 900 familier i storkommunen.