Stikk Ut! har fått pris

Er kåret til Årets regionbygger i 2020.
Nyheter

RBnett: – Stikk Ut! har bidratt til å gjøre innbyggerne i fylket kjent med, og stolte av sitt eget fylke. Det er et tilbud for alle i Møre og Romsdal, uavhengig av geografi, alder og sosiale forhold. Med nesten en million registrerte turer i 2020, er Stikk Ut! et viktig folkehelsetiltak, sier fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve.