Astrid Eidsvik: – Det er framleis like langt til Trondheim

Ålesund har hatt eit av dei mest differensierte sjukehusa i landet. Dette står no i fare, seier Eidsvik i eit sjeldan intervju.

Tidlegare sjukehus-direktør: – Bakgrunnen for at eg uttaler meg er knytt til bekymring for økonomien i Helse Møre og Romsdal, seier Astrid Eidsvik, som i mange år var helsetopp i Ålesund og i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Så lenge Ålesund var sentralsjukehus i fylket, var Ålesund blant sjukehusa i heile landet med best fagkompetanse, ifølgje Astrid Eidsvik. Kvart fylke hadde sitt sentralsjukehus, unntatt dei fylka som hadde regionsjukehus.