Fleire oppseiingar på Vigra

Bakkemannskap ved Ålesund lufthavn fekk ei kjedeleg julegåve. Tre mistar jobben.

Sparken: Bakkemannskap mistar jobben ved Ålesund lufthavn, Vigra.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Utsiktene for luftfarten er dårlege også i 2021, og vi må tilpasse og omstille oss situasjonen vi er i.