Ytelsesdirektøren i NAV svarer:

– Vi er ikke kjent med at det systematisk skjer feil i denne type saker

Lærlingen Salah Jafri (20) fikk avslag på søknaden om dagpenger da han ble permittert. – Har dessverre skjedd en feil, sier ytelsesdirektøren i NAV.

Ny behandling: Ytelsesdirektør i NAV, Eve Bergli, sier at saken til Salah Jafri ble behandlet på nytt 8. januar. Nå har han fått innvilget dagpenger.  Foto: Andreas Vatnøy (pressebilde)

Nyheter

Lærlingen Salah Jafri (20) ble permittert i november som følger av den økende smitten. Han søkte på dagpengeordningen for lærlinger hos NAV, men fikk avslag kort tid etter. Begrunnelsen i vedtaket var at han hadde hatt for lav brutto arbeidsinntekt.