Koronatida:

– De som allerede hadde det vanskelig har fått det enda tyngre.

Kirkens SOS og Rådet for psykisk helse er bekymret over effektene koronapandemien har hatt på folks psykiske helse. Mange opplever at de har blitt utskrevet uten at de egentlig var klar for det, forteller de.

Bekymret: Rådet for psykisk helse er bekymret for hva restriksjonene under koronapandemien gjør med de unge. – De står i fare for å få livslange og dype spor, mener spesialrådgiver Charlotte Lundgren.   Foto: Terje Pedersen.

Nyheter

Hilde Lillestøl, leder av Kirkens SOS i Møre og Romsdal, forholder seg til hele landet under ett når hun blir bedt om å oppsummere «koronaåret 2020». Henvendelsene til Kirkens SOS er nemlig ikke inndelt geografisk.