45 dagar fengsel for vald og drapstrussel

Ein mann i 50-åra er dømd til 45 dagar fengsel for vald og drapstrussel mot si dåverande kone.

Mannen i 50-åra må sone 45 dagar fengsel for vald og drapstrussel mot si dåverande kone.   Foto: Bengt Flaten, Fjordingen

Nyheter

(Fjordingen) Hendingane skriv seg tilbake til hausten 2019 i paret sin bustad ein stad i Nordfjord.