Ny delrapport om kloakkrenseanlegget på Kvasneset:

Ikke bekymra for livet i havet

Både tareskogen og trua korallarter kan bli påvirka av utslipp fra et kloakkrenseanlegg på Kvasneset. Men ikke så mye at det gir grunn til bekymring.
Nyheter

Det er konklusjonen i en undersøkelse som har vurdert konsekvensene for det marine naturmangfoldet i fjorden dersom anlegget på Kvasneset blir etablert. Firmaet Rådgivende Biologer AS har stått for undersøkelsen, og de sier at renseanlegget vil føre til at den samla belastninga på økosystemet vil bli større. Men likevel ikke så mye at det er behov for avbøtende tiltak.