Ikke nok med utbedring av krysset, mener kommunens sykkelkoordinator

– Den verste flaskehalsen mellom Moa og sentrum

Utbyggingen i Katevågen berører i særlig grad sikkerheten til syklende og fotgjengere. Ikke bare krysset, men også en 375 lang strekning av Borgundvegen må utbedres, mener kommunens sykkelkoordinator.

Vil ha bedre sikkerhet: I dette krysset (Katevågen-Borgundvegen) er det ofte trafikkfarlige situasjoner. Det vil kreve en omfattende reguleringsplan å legge til rette også for syklende og gående, mener kommunens sykkelkoordinator. Dette bildet ble tatt i forbindelse med at naboer nylig sto fram og etterlyste bedre trafikksikkerhet i området.   Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Nyheter

– Utbedring av krysset Katevågen-Borgundvegen har vært ønskelig i lang tid uavhengig av det nye prosjektet, skriver sykkelkoordinator Gudmund Hoel i Ålesund kommune.