Ny undersøking:

Berre i Finnmark har politiet mindre tillit: – Kan skuldast negativ omtale

Tilliten til politiet i Møre og Romsdal er stabil og nokså høg. Likevel er den nest lågast i landet og godt under snittet.

Sjefane: Politimeister Ingar Bøen (i midten) og visepolitimeister Ingmar Farstad (til høgre) i Møre og Romsdal politidistrikt  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det viser ei undersøking gjennomført av Kantar på vegner av Politidirektoratet.