Ålesund

Kommunen har betalt 13 millioner for mye i husleie - betyr det ekstra penger til andre formål?

– Hvis jeg har betalt for mye i husleie, vil jeg jo ha tilbake pengene, sier Kirsti Dale (Sp), som mener det samme bør gjelde husleia kommunen har betalt. Men Ålesund Administrasjonsbygg AS ønsker å bruke pengene på vedlikehold.

Ålesund rådhus: Det er ikke så mange år siden rådhuset ble rehabilitert, men da var det den utvendige fasaden som ble ny. Innvendig er behovet for rehabilitering stort, ifølge Administrasjonsbygg.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Da budsjettet for 2020 var oppe i kommunestyret før jul, lyste det dollartegn i øynene på Kirsti Dale (Sp), som hadde lett med lupe og funnet ekstra penger: