Theodorsen: – Svært viktig med god kostnadskontroll på SNR

Risikerer at det ikkje er pengar til å bygge ut Ålesund sjukehus, seier styremedlem.

Risiko: Styret i Helse Møre og Romsdal tar risikoen med alternativ gjennomføringmodell for bygging av akuttsjukehuset på Hjelset. 

Nyheter

Eit samla styre for Helse Møre og Romsdal ber om ny gjennomføringsmodell for SNR-prosjektet. Vedtaket er i tråd med innstillinga frå adm.dir. Øyvind Bakke.