Bypakke Ålesund:

– Positivt at ikke flere er negative til bompenger

Over halvparten av de spurte er negative til bruk av bompenger i Ålesund. I styringsgruppa for bypakken er det gode nyheter at ikke motstanden blant folk er større.

Snart skal det skje: Ny gateterminal i Ålesund sentrum ble testet ut i praksis i 2016, og vil med bypakken bli realisert i nær framtid.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

600 innbyggere i Ålesund-regionen har bidratt i en undersøkelse om egne reisevaner, og synet på blant annet kollektivtilbud, sykkelmuligheter og bompenger.