Ålesund:

Massiv motstand mot bypakken

Det er fortsatt massiv motstand mot innføring av bypakke i Ålesund. 65 prosent av innbyggerne i Sula er negative, mens 51 prosent av innbyggerne i Ålesund og Giske sier de er ganske negative eller svært negative til bomring rundt byen.

Ny veg: Lerstadvegen er et av prosjektene i bypakken i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det viser en undersøkelse som styringsgruppa for bypakken har fått gjennomført.