Staten betalar 5.000 per bil i dette sambandet

Det vart frakta 4.240 køyretøy i det nye sambandet Standal – Trandal – Sæbø – Skår i fjor. Det vil også seie at det vart gjeve eit statleg tilskot på 5.000 kroner per bil. Kvar gong.

To ferjer: Frå 1. januar i fjor har det vore to ferjer som har trafikkert ferjestrekningane på Hjørundfjorden.  

Nyheter

(Møre-Nytt): Møre-Nytt har fått trafikktala frå samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for drifta av ferjene, og Fjord1 er operatør.