Familiemedlem

– Kunne like gjerne vore eg som vart stukke ned

– Det kunne like godt å ha vore eg som vart stukke ned, seier ein som er i nær familie med 30-åringen som gjekk til åtak på ein miljøarbeider i Volda.

Kommunalt: 30-åringen budde i ein kommunal omsorgsbustad. Familien fortel at dei måtte hjelpe han med mat, og at han ofte rusa seg i bustaden.  Foto: Illustrasjonsfoto/ Møre-Nytt

Nyheter

Møre-Nytt: Han snakkar på vegner av familien, som i årevis har vore uroa, både for helsa til 30-åringen, og for at han kunne kome til å skade nokon.