Gir studentene tilgang til robotlab og MR-maskin

Nytt ingeniørstudium i automatisering og intelligente systemer passer inn i målet om Ålesund som simuleringshovedstad.

Effektivt: Med denne 3D-printeren lager de deler til kjeveoperasjoner ved Ålesund sjukehus. Arbeid som inntil nylig tok to til tre dager, kan nå gjøres på to-tre timer, delvis takket være NTNU i Ålesund.  F.v. Andreas Dalen (daglig leder, Ålesund biomekaniske laboratorium ved Ålesund sjukehus) og Øystein Bjelland (stipendiat ved NTNU).  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Med 3D-printer lager de deler til kjeveoperasjoner. Arbeid som inntil nylig tok to-tre dager kan nå gjøres på to-tre timer.