Den norske kirke i koronatida:

Kastet seg på nettet – berget kirkebesøket

Digitale tilbud har begrenset nedgangen i kirkebesøket under pandemien.

Kirke i koronatida: Mange plasser har kirkene lokalt bruk kreativitet og digitale hjelpemidler for å nå ut til medlemmene. Her Benjamin Bjørnsen Anda, prest i Giske.   Foto: Nils Harald Ånstad

– Selv om kirka har klart å gi mange digitale tilbud, så må vi aldri miste behovet for å være fysisk sammen

Kristin Gunleiksrud Raaum
Nyheter

En medlemsundersøkelse for 2020 tyder på at Den norske kirke har klart seg bra så langt i koronatida.

Besøkstallene falt noe, men kirken har fortsatt stabil oppslutning blant sine 3,7 millioner medlemmer.


Annethvert år gjennomfører kirken en medlemsundersøkelse. I fjor ble en forkortet versjon gjennomført i tillegg, for å se hvordan koronapandemien har påvirket medlemmenes tilknytning til folkekirka.

På nasjonalt plan oppgir 82 prosent av kirkemedlemmer at de har besøkt kirka i 2020, enten digitalt eller fysisk.

I 2019 ble det kun spurt om fysiske besøk, da oppga 87 prosent at de hadde besøkt kirken.

Deltakelse i gravferder og kulturarrangement har den største nedgangen.

Litt over 3 millioner av 3,7 millioner medlemmer har deltatt på noe i kirka i 2020, enten fysisk eller digitalt.

– Det kunne vært grunn til å frykte et langt større fall i dette tallet, i og med at kirker har vært fysisk stengt i perioder gjennom 2020, og vært underlagt antallsbegrensninger mye av resten av året, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Ikke minst kunne man forventet at deltakerbegrensningene på begravelser og bryllup ville føre til en langt større nedgang.

Raaum synes det er godt å se at de fleste tallene har holdt seg stabile gjennom annerledesåret.