Tende lys for Storfjorden

Aksjonsgruppa «Kloakken vekk frå fjord og folk» engasjerte torsdag fleire hundre menneske til lysmarkering langs strandlinja.

Unge aktivistar: På Vegsundbrua var det mange engasjerte aktivistar frå Blindheim ungdomsskule. Her ein fotballgjeng frå same kohort. Frå venstre Simon Pettersen Skytterholm, Benjamin Hjelmeseth, Jørund Nilsen Longva, Alexander Myklebust Barstad, Sigve Sperrevik, Sigurd Waagan Kleppe og Storm Karlsson Knutsen.   Foto: Linda Bakken

Nyheter

Aksjonen ynskjer fokus på å bevare livet i Storfjorden, og vil tvinge fram ei vurdering av alternativ lokasjon for det planlagde kloakkreinseanlegget på Kvasnes.