Bratt og bråk:

Innsigelser mot utbygging i Eidsvika

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har innsigelser til utbyggingsplanen for Haugen i Eidsvika. Den ene innsigelsen går på støy, den andre på universell tilkomst mellom boliger og leikeareal.

Eidsvika: Statsforvalteren i Møre og Romsdal har innsigelser til utbyggingsplan i Eidsvika.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Detaljreguleringsplanen for Haugen i Eidsvika har vært ute til høring, der planen er å bygge 36 nye boliger fordelt på konsentrert småhusbebyggelse og blokk.