Direktøren i Næringsforeningen Ålesundregionen vil gjerne at fleire skal pendle med båt:

Meiner prisane øydelegg for mobiliteten i regionen

– Eigentleg burde til dømes fleire frå Ørsta, Volda, Herøy og Sande kunne ha jobba i Ålesund - og omvendt. No er det derimot mange som synest det er for dyrt. Det seier den nye administrerande direktøren i Næringsforeningen Ålesundregionen.

Vil auke mobiliteten: Lene Trude Solheim, som vart administrerande direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen for om lag eit halvt år sidan, vil at regionen skal bli tettare knytt saman. Men då må ikkje prisane for å pendle bli si høge at folk heller går arbeidsledige enn å finne seg jobb eit stykke frå heimen, meiner Solheim.  Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

– Eigentleg er dette eit godt tilbod. Båten går ofte og mange nyttar seg av han. Men det er svært kostbart.