Halverte tallet på enheter i planlagt boligfelt

Torsdag kveld vedtok kommunestyret i Ørsta å sende en utredet plan til høring. Planen inneholder en løsning som bruker halve området Fremre Mo til utbygging av rundt 120 nye boenheter.

Vanskelig sak: Stein Aam, ordfører i Ørsta.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Et flertall dannet av Sp, SV og MDG sørget for at kommunestyret vedtok planene om å benytte halve Fremre Mo til bostadfelt. Partiene Ap, H, KrF og FrP stemte for å legge hele planen fram i høring, men nådde ikke fram.