Kraftig nedgang fra 2019

11 millioner i pluss for fylkeskommunen

Fylkeskommunen kom seg gjennom koronaåret 2020 med et lite overskudd. Det reelle overskuddet endte på 10.9 millioner kroner. Det er en kraftig nedgang sammenliknet med 2019 som ga fylket et nettoresultat på 312 millioner kroner.

Resultat: Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik. la fram et plussresultat for fylket på 11 millioner kroner for 2020.  Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Nyheter

Fylket fikk 275 millioner fra staten til å dekke ekstraordinære koronautgifter. Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik er fornøyd med resultatet.