Stenger skular og barnehage på grunn av manglande vatn

Skular og barnehage i Herøy kommune held stengt måndag 15. februar. Grunnen er at store delar av Ytre Herøy framleis er utan vatn.

  Foto: Håkon Mosvold Larsen.

Nyheter

«IKKJE MØT PÅ SKULEN MÅNDAG 15.02. Herøy Vasslag kan ikkje garantere for vassforsyning måndag 15.02. Derfor vert det heimeundervisning denne dagen. Informasjon til elevar og tilsette på itslearning.»