Legger ned to barnehager - driver videre på Hildre

Ålesund kommunestyre har vedtatt å avvikle Kvennaneset og Åsemulen barnehager fra 1.8.2021. Barnehagen på Hildre drives videre – fordi politikerne ville unngå oppstart av en ny privat barnehage.

Reddet: Foreldre og barn protesterte mot nedlegging av barnehagen i høst. Nå får den drive videre. – Innsparingen ved å legge ned er minimal, men skaden for Hildrestranda er stor, sa Hilde Kristin Nattland (Sp) i kommunestyret..  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Budsjettet for 2021 legger opp til kutt på 23 millioner kroner på barnehageområdet. Et av tiltakene administrasjonen har foreslått for å spare penger var å legge ned tre kommunale barnehager. Dette skulle kommunen spare rundt 4 millioner kroner på i 2021.