Nytt utbyggingsområde

Sterk trafikkøkning i vente forbi Spjelkavik barneskole

Klagen ble i liten grad tatt til følge. Verken skole, foreldre eller naboer ble i særlig grad hørt i sine protester mot utbygging av 84 boliger øst for Spjelkavik barneskole. Disse skal bygges i en forlengelse av den tidvis kaotioske skolevegen, Tuevegen.

Trafikkaos her: Både FAU, foreldre og rektor har tidligere ropt varsku om kaotiske trafikkforhold i Tuevegen i Spjelkavik. Nå kan et nytt byggeprosjekt føre til at trafikken øker ytterligere.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Både FAU, foreldre og rektor har tidligere ropt varsku om kaotiske trafikkforhold i Tuevegen i Spjelkavik. Det er blindveg og det sanne kaos når alle skal levere eller hente de minste.