Fjord Fabrics

Ørsta-bedrift er kjøpt opp

Nevotex Norge AS kjøper alle aksjane i RIAM Ørsta AS. Nevotex Norge AS overtek med verksemda Fjord Fabrics AS.
Nyheter

Møre-Nytt: Nevotex Norge er heimehøyrande på Sjøholt, og har lang erfaring i bransjen. Verksemda er ein del av Nevotex-konsernet, som er heimehøyrande i Sverige.