Ålesund:

Saksøker treningssenter for manglande husleige – vil ikkje betale grunna koronastopp

Utleigar krev erstatning på nesten 1,2 millionar kroner. Family Sports Club vil ikkje betale.

Moa: Daaeskogen næringsbygg på Moa. Eigarane krev erstatning frå treningssenter.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Daaeskogen Eiendom AS saksøker Family Sports Club AS fordi dei meiner avtale om betaling av leige og fellesutgifter ikkje er halde.