Stortingsflertallet står fast på 2026:

Advarer mot omkamp om nullutslipp i Geirangerfjorden

Mairtimt Forum advarer kraftig mot å utsette fristen for krav om nullutslippsfartøy i verdensarvfjordene. Torsdag tar Frp saken opp i Stortinget med krav om at tidspunktet for nullutslipp utsettes til 2030.

Nullutslipp: Et bredt flertall på Stortinget står fast ved at cruisetrafikken i Geirangerfjorden fra 2026 skal ha null røyk fra pipa. Kun Frp og Senterpartiet vil utsette kravet til 2030. 

Nyheter

– Maritim industri har sagt tydelig fra om at vi ikke ønsker en utsettelse av dette kravet. Omleggingen til en grønn skipsfart er bra for den maritim industrien, bra for arbeidsplassene og bra for miljøet, sier leder av Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.