Får skjenke på Amfi Moa

Politikerne sa ja til søknaden om skjenkebevilling på «Liv og Røre» på Amfi Moa.   

Får skjenke: Med alt areal både inne og ute, vil "Liv og Røre" ha et skjenkeareal på vel 1.600 kvadratmeter. På bildet assisterende daglig leder Jussi Wooler.  Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Nyheter

Flertallet i Komite for helse og omsorg sa ja til søknaden som betyr at antallet gjesteplassser med skjenkebevilling i Ålesund øker med 470. Kommunedirektøren skriver da også i saken at et så stort skjenkested vil påvirke den totale alkoholomsetninga i kommunen. «Liv og Røre» vil ikke bare konkurrere med skjenkestedene i sentrum, men vil med det nye konseptet skape et nytt marked og generere ei alkoholomsetning som kommer på toppen av den eksisterende.