Havila kystruten:

Klar til å seile fra juli

Havila Kystruten er klar til å seile med to skip mellom Bergen og Kirkenes fra juli. Nå forhandler de med Samferdselsdepartementet om hvor mange båter som skal være i drift i år.

Havila Kystruten får levert sine to første skip i månedsskiftet mai -juni. Rederiet satser på å ha dem i trafikk mellom Bergen og Kikenes i starten av juli.  Foto: den-belitsky

Nyheter

– Markedet og behovet er helt annerledes med en koronapandemi enn det var før. Vi mener det ikke er grunn til å sette inn mer kapasitet dersom markedet ikke er der, sier adm. dir. Arild Myrvoll.